Komplet Matematika na SŠ Aktualizace 2008

Autor: Úlovec Roman <ulovec(at)gymcheb.cz>, Téma: SIPVZ, Vydáno dne: 08. 03. 2007

Rozšířená verze 2008

 

Rozšířená a aktualizovaná verze je na adrese matematika.metodik.cz .

Rozšíření:

 

Původní anotace:

 

Soubor 145 příprav pro interaktivní tabule SMART Board z matematiky pro střední školu. Komplet obsahuje témata Množiny, Důkazy, Rovnice a nerovnice, Funkce, Planimetrie, Kruhová inverze, Analytická geometrie, Posloupnosti a řady, Statistika, Kombinatorika, Pravděpodobnost, Diferenciální počet, Integrální počet. Na stránkách najdete metodické poznámky, pracovní listy a další materiály ve formátech dfw, fig, xls.
Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

> soubory ke stažení (aktualizováno 12. 3. 2007)Rozšířená verze 2008

 

Rozšířená a aktualizovaná verze je na adrese matematika.metodik.cz .

Rozšíření:

 

 

Původní článek:

 

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, milí kolegové,
právě jste otevřeli stránku s přípravami na výuku Matematiky s pomocí interaktivní tabule SmartBoard. Tyto materiály vznikly v rámci projektů SIPVZ 2006, na kterých spolupracovali:

Mimo to s námi spolupracovali kolegové z těchto škol:

Uvedené materiály jsou koncipovány tak, aby sloužily jednak při výkladu resp. seznamování žáků s daným tématickým celkem, jednak při opakování příp. zkoušení, a to jak přímo s interaktivní tabulí, tak i např. vytištěné (lze vytisknout všechny / vybrané / upravené listy, podle cíle). V odkazech najdete soubory, které mohou pomoci při řešení příkladů v programech Cabri a Derive, nebo odkazy na internetové zdroje.
Materiály můžete pro vlastní potřebu nekomerční výuky upravovat, ale musí na nich zůstat zachován první list s uvedením autora a školy. Nemůžete je dál šířit, ani využívat k výdělečným aktivitám, protože podléhají autorskému zákonu jako každá jiná autorská díla.

Pokud v nich najdete chyby, nebo navrhnete jejich úpravu, která povede k lepšímu pochopení učiva, neváhejte a napište nám.

K efektivnímu používání příprav budete potřebovat program SMART Notebook verze 9.5 nebo vyšší. Pokud vlastníte nějaký SMART produkt můžete tento program používat na libovolném počtu počítačů, na soukromých počítačích učitelů i studentů. Podrobnosti najdete v licenčním ujednání. Také je vhodné mít i program Cabri, Derive a libovolný tabulkový kalkulátor .

 

Bohužel se Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole Liberec zatím nepodařilo připravit soubory ve formátu notebook vhodném pro běžně používaný software dodávaný k tabuli SmartBoard. Uvádíme alespoň na jejich výstup, který je založen na souborech vytvořených v programu Cabri Geometri II+.


Tvůrci příprav:
Mgr. Šárka Gergelitsová
Mgr. Jiřina Jirsáková
Ing. Dana Kašparová
Mgr. Michaela Koubová
PaedDr. Josef Kubeš
Mgr. Jaromír Osčádal
Mgr. Lenka Sklenářová
Mgr. Jan Šimůnek
Mgr. Miroslav Tichý
Mgr. Roman Úlovec
Ing. Jarmila Valentová
Mgr. Václav Zemek
Mgr. Petr Zrostlík

Za všechny tvůrce
koordinátor projektů
Roman Úlovec, Gymnázium ChebSoubory ke stažení