Možnosti vydání zápisových lístků pro žáky středních škol

Autor: Žídek Jan <zidek(at)gymcheb.cz>, Téma: Aktuality, Vydáno dne: 24. 04. 2017

Žáci středních škol, kteří budou přijati v rámci přijímacího řízení na jiné střední školy, musí stejně jako žáci ze základních škol odevzdat do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí zápisový lístek.


Zápisový lístek vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce  Krajský úřad Karlovarského kraje. Je možné buď osobní převzetí zápisového lístku nebo zaslat žádost poštou nebo e-mailovou zprávou.

Více informací najděte na stránkách Školského portálu Karlovarského kraje.