Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Autor: Žídek Jan <zidek(at)gymcheb.cz>, Téma: Uchazeči, Vydáno dne: 02. 05. 2017

V dalším pokračování článku jsou zveřejněny soubory s konečnými výsledky přijímacího řízení pro uchazeče o studium na Gymnáziu Cheb od 1. 9. 2017.

Dne 23. 5. 2017 byl zveřejněn soubor s výsledky přijímacího řízení uchazečů o studium osmiletého studijního programu po zahrnutí výsledků uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu.Výsledky přijímacího řízení pro uchazeče o studium čtyřletého studijního programu.

 

Výsledky přijímacího řízení pro uchazeče o studium osmiletého studijního programu.

 

Výsledky přijímacího řízení uchazečů o studium osmiletého studijního programu po zahrnutí výsledků uchazečů, kteří konali přijímací zkoušky v náhradním termínu

 

Přijaté uchazeče, kterým gratulujeme, a jejich zákonné zástupce upozorňujeme na text v závěru dokumentů, který se týká odevzdávání zápisového lístku a informační schůzky, která se uskuteční ve středu 7. června 2017 od 16 hodin v aule školy.

 

Nepřijaté uchazeče upozorňujeme na možnost odvolání se proti rozhodnutí ředitele Gymnázia Cheb. Bližší informace jsou uvedeny v zaslaném rozhodnutí o nepřijetí.