Gymnázium Cheb

Export článků
pilotní škola kin-ballu

pilotní škola kin-ballu

Maturitní okruhy z matematiky
Vydáno dne 04. 09. 2016 (2074 přečtení)

Okruhy platí pro profilovou ústní zkoušku z matematiky.

Maturitní okruhy z matematiky - 2016/2017

 

 1. Výroky a operace s nimi
 2. Operace s množinami a vztahy mezi nimi
 3. Druhy matematických důkazů
 4. Matematická indukce
 5. Úpravy matematických výrazů
 6. Mocniny a odmocniny
 7. Konstruktivní úlohy (Eukleidovy věty a Pythagorova věta)
 8. Konstruktivní úlohy (úlohy v kružnici)
 9. Shodná zobrazení v rovině
 10. Podobnost a stejnolehlost
 11. Poloha přímek a rovnin v prostoru, řezy na tělesech
 12. Stereometrické úlohy (odchylky, vzdálenosti, objemy, povrchy)
 13. Rovnice, nerovnice v součinovém a podílovém tvaru
 14. Kvadratické rovnice a nerovnice
 15. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
 16. Rovnice a nerovnice s odmocninou
 17. Grafické řešení rovnic a nerovnic, soustavy rovnic
 18. Rovnice, nerovnice a soustavy s parametrem
 19. Exponenciální a logaritmické rovnice
 20. Binární relace, zobrazení, funkce
 21. Funkce, základní vlastnosti a vztahy mezi nimi
 22. Definiční obory funkcí
 23. Průběh funkcí
 24. Extrémy funkcí
 25. Lineární a kvadratické funkce
 26. Lineární lomené a mocninné funkce
 27. Exponenciální funkce
 28. Logaritmické funkce
 29. Logaritmy a jejich vlastnosti
 30. Goniometrické funkce
 31. Goniometrické vztahy a výrazy
 32. Goniometrické rovnice
 33. Užití trigonometrie
 34. Vektory
 35. Skalární a vektorový součin vektorů
 36. Rovnice přímky v rovině a prostoru
 37. Analytická geometrie přímky a roviny
 38. Vzdálenosti lineárních útvarů v rovině a prostoru
 39. Odchylky přímek a rovin v rovině a prostoru
 40. Analytická geometrie kružnice
 41. Analytická geometrie elipsy
 42. Analytická geometrie hyperboly
 43. Analytická geometrie paraboly
 44. Vzájemná poloha přímky a kuželosečky
 45. Kombinace, variace, permutace
 46. Kombinační čísla, binomická věta
 47. Pravděpodobnost
 48. Komplexní čísla
 49. Aritmetická posloupnost
 50. Geometrická posloupnost
 51. Nekonečná geometrická řada
 52. Limita funkce
 53. Derivace a její význam
 54. Neurčitý integrál
 55. Obsahy rovinných obrazců, určitý integrál
 56. Objemy rotačních těles
 57. Slovní úlohy s fyzikálním námětem
 58. Speciální typy rovnic
 59. Rovnice a nerovnice v oboru komplexních čísel
 60. Absolutní hodnota reálných  a komplexních čísel


( Celý článek | Autor: Jalovec Antonín | Informační e-mail Vytisknout článek )

Kontakty


 • Adresa:
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7
350 02 Cheb


 • Datová schránka:
m23mjrq

 • Telefon:
739 322 319
739 322 446
734 173 927

 • E-mail školy:
gymcheb@gymcheb.cz
Novinky
24.05.2017: Vernisáž závěrečných prací VV 6.A,B, 2.E
Srdečně zveme všechny učitele, studenty, rodiče a milovníky umění na vernisáž, která se uskuteční 12. června od 15:00 hodin v UVV.
ESF

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.

TOPlist