Gymnázium Cheb

Export článků
pilotní škola kin-ballu

pilotní škola kin-ballu

SOUTĚŽ V CIZÍCH JAZYCÍCH - ANGLICKÝ JAZYK (OLYMPIÁDA)
Vydáno dne 07. 10. 2015 (2759 přečtení)

V prosinci 2015 proběhnou školní kola Soutěže v cizích jazycích - anglický jazyk (olympiáda). Zájemci se přihlásí u garantů jednotlivých kategorií.1. kategorie - Mgr. Jakubíková, Mgr. Slámová

2. kategorie - Mgr. Švecová, Mgr. Havel

3. kategorie - Mgr. Hanzalová, Mgr. Rendlová

 

Hlásit se můžete osobně u příslušného vyučujícího nebo emailem ve formě příjmení@gymcheb.cz.

 

Kategorie pro jazyk anglický:

 

a)  kategorie I. A - je určena žákům do 7. ročníků základních škol, probíhá ve školním a okresním kole,

 

b)     kategorie I. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol; probíhá ve školním a okresním kole,

 

c)     kategorie II. A - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

 

d)  kategorie II. B - je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

 

e)  kategorii II. C - je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce mimo samotnou jazykovou výuku - viz body 4 a,b,c) Organizace soutěže; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

 

f)   kategorie III. A - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

 

g)  kategorie III. B - je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií, kteří měli či mají trvalou možnost souvisle komunikovat v daném jazyce  mimo samotnou jazykovou výuku – viz body 4 a,b,c) Organizace soutěže; probíhá ve školním,  krajském a ústředním kole.

 

 

Organizace soutěže:

1.   Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)

2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.

            3.  Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola.

            4.  Německý, anglický a španělský jazyk mají kategorie (II. C, III. B, SŠ III) určené žákům z bilingvních rodin a žákům, kteří mají možnost komunikovat v daném jazyce i mimo jazykovou výuku. Jedná se o tyto případy:

a) žák pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě;

b) daný jazyk je mateřským jazykem žáka nebo žák žije v bilingvní (dvojjazyčné) rodině, tj. od narození je vychováván v daném jazyce, takže ho může používat rovnocenně jazyku mateřskému;

c) žák v rámci školní docházky se učí/se učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ) - například navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce.

 

 

ORGANIZACE a TÉMATA

 

ŠKOLNÍ KOLO

1 Představení, seznámení

2 Konverzace na vylosované téma

3 (Práce s obrázkem, situační rozhovor)

4 (Poslech s porozuměním)

 

 

OKRESNÍ KOLO

I  Poslech s porozuměním – všechny kategorie

 

II Ústní část :

 

1. Představení, seznámení – všechny kategorie

 

2. Situační dialog - všechny kategorie

 

3. Konverzace na vylosované tématické okruhy

 

Témata:

 

Kategorie I.A, I.B - 1. My family and friends, 2. Pets and animals, 3. Sports and other favourite activities, 4. School, school subjects and activities at school, 5. Work, jobs, 6. Shopping, clothes, 7. Food, fast food, restaurants, 8. Daily routines, 9. My ideal home or house, 10. Holidays

 

Kategorie II.A, II.B, II.C - 1. Autobiography - important moments in my life, 2. Family and friends, 3. Famous people, 4. Festivals, traditions, 5. Culture and media, 6. Food, 7. Hobbies, 8. Holidays, 9. House and flat, 10. Life in a town or village, 11. My day, routines, 12. Pets and animals, 13. Seasons of the year, weather, 14. School life, 15. The world of sports

 

Kategorie III.A, III.B - 1. The importance of language learning, 2. Cultural life (cinema, theatre, music, art), 3. Advantages and disadvantages of living in the city and the country, 4. Relations and generation gap, 5. Holidays and notable days in our country, 6. Environment, 7. World problems, 8. Food and cuisines, 9. Health and medicine, lifestyle, 10. The mass media, 11. Education, 12. Tourism, 13. English speaking countries, 14. What are people like? (personality, behaviour), 15. Sports and games, 16. Likes, dislikes and interests, 17. Clothing, fashion, 18. The Czech Republic, 19. Literature and reading, 20. Gadget appliances development


 


 ( Celý článek | Autor: Rendlová Věra | Informační e-mail Vytisknout článek )

Kontakty


  • Adresa:
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Nerudova 2283/7
350 02 Cheb


  • Datová schránka:
m23mjrq

  • Telefon:
739 322 319
739 322 446
734 173 927

  • E-mail školy:
gymcheb@gymcheb.cz
Novinky
Databáze neobsahuje žádnou novinku.
ESF

Tento web byl vytvořen pomocí redakčního systému phpRS.

TOPlist