Výsledky přijímacích zkoušek (aktualizace 2. 5. 2018)

Jan ŽídekAktuality

Vážení uchazeči, vážení zákonní zástupci uchazečů,

pořadí žáků u přijímacích zkoušek bude zveřejněno dnes (pátek 27. 4. 2018) v odpoledních hodinách na webových stránkách Gymnázia Cheb v odkazu Pro uchazeče – Přijímací řízení – Důležité dokumenty a v papírové podobě na úřední desce (prosklená skříňka na plotě před areálem školy). Nebudou zveřejněna jména žáků, jen přidělená registrační čísla.

Chěli bychom Vás opětovně upozornit na možnost nahlížení do spisů jednotlivých uchazečů o studium na Gymnáziu Cheb od 1. 9. 2018.

Spis každého uchazeče obsahuje veškerou dokumentaci týkající se přijímacího řízení. Jsou v něm také zařazeny záznamové archy jednotlivých žáků z přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a literatury.

Zákonní zástupci mohou nahlédnout do spisu jejich dítěte v pondělí 30. 4. 2018 v době od 10:00 do 11:00 hodin a v době od 14:00 do 15:00 hodin.

Nahlížení do spisu bude možné ve studovně školy (vstup přes vchod pro návštěvy Gymnázia Cheb).

AKTUALIZACE (2. 5. 2018)

Definitivní výsledky s rozhodnutím přijat(a) / nepřijat(a) jsou zveřejněny stejně jako předběžné výsledky v odkazu Pro uchazeče – Přijímací řízení – Důležité dokumenty.