Vyhlášení ředitelského volna pro žáky Gymnázia Cheb

Kočvara JaroslavAktuality

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Gymnázia Cheb, příspěvková organizace volno pro žáky, a to ve dnech

pondělí 25. a úterý 26. října 2021.

Důvodem jsou plánované revize a opravy v tělovýchovném areálu školy a také preventivní snaha o zmírnění možnosti přenosu nákazy COVID-19, resp. dalších infekčních onemocnění.

Tento záměr je (opět v souladu § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb.) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webu školy).

Vzhledem ke skutečnosti, že na volno přímo navazují podzimní prázdniny a státní svátek 28. října, bude vyučování obnoveno až v pondělí 1. listopadu 2021.

Přejeme všem příjemné dny odpočinku a podzimní pohody koronaviru navzdory.