100 vědců do středních škol

Kočvara JaroslavAktuality, Biologie, Fyzika

Ve čtvrtek a pátek 1. – 2. prosince 2022 se v nádherném prostředí budovy Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze uskutečnilo setkání nadaných středoškolských studentů a jejich pedagogů s předními vědci z mnoha různých vědních oborů, které organizuje Ústavu informatiky AV ČR pod názvem 100 vědců do středních škol.

Sedm vybraných studentů našeho gymnázia tak dostalo příležitost seznámit se s aktuálními poznatky ze světa vědy a výzkumu v ČR, které jim mohou pomoci při výběru dalšího studia a získání přehledu o různých vědních oborech.

 

Pedagogy mohou zase přednášky inspirovat ke zkvalitnění výuky a přinést jim možnost kontaktu a navázání spolupráce s vědci a jejich institucemi.

Sérii přednášek (viz níže) doplnila i mimořádně zajímavá exkurze do výzkumného laserového centra ELI (EXTREME LIGHT INFRASTRUCTURE) Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy.

prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.:                   Co (ne)umí umělá inteligence?
prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.:                     Role svátků a oslav ve 20. a 21. století

Ing. Bedřich Rus, Ph.D.:                                      Lasery – světlo jasnější než slunce i nástroj pro každý den

prof. PharmDr. Alena Sumová, CSc., DSc.:     Hodiny v našem těle – proč a jak je správně seřídit?

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.:                    Jak se dělá imunita?

Ing. Dana Drábová, Ph.D., Dr. h. c. mult.:       (Ne)spoutaná energie

Centrum disponuje čtyřmi ultra intenzivními laserovými systémy, které pracují ve vzájemné součinnosti a díky svým vysokým špičkovým výkonům umožňují vědeckým týmům z celého světa provádět průkopnický výzkum nejen v oblasti fyziky a materiálových věd, ale také v biomedicíně a laboratorní astrofyzice. Např. zde zkoumají hlouběji vnitřní stavbu molekul a procesy, které v nich probíhají, chování virů a dalších mikroorganizmů, principy protonové terapie, nové materiály a jejich vlastnosti, prostředí ve vesmíru nebo možnosti likvidace jaderného odpadu.

V čele organizátorů akce 100 vědců do škol stojí Lenka Semeráková a Mgr. Roman Neruda, CSc. z Ústavu informatiky AV ČR.

Děkujeme za skvělou akci na popularizaci špičkové české vědy a výbornou organizaci celé akce!