AKTUÁLNÍ informace MŠMT ČR k provozu škol (12. května 2021)

Kočvara JaroslavAktuality

Milí žáci nižšího gymnázia, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

na základě aktuální INFORMACE MŠMT ČR K PROVOZU ŠKOL, s účinností od pondělí 17. května 2021 je obnovena plná prezenční výuka pro nižší stupeň gymnázia (tj. primy až kvarty).

Podmínkou pro povolení vstupu žáků do budovy školy nadále zůstává, že žák nemá příznaky onemocnění COVID-19 a absolvoval AG test na onemocnění COVID 19 s negativním výsledkem, případně řádně doloží jeho alternativu.

Žáci budou počínaje 17. květnem 2021 testováni už pouze jedenkrát týdně (tzv. samoodběrem prostřednictvím MŠMT dodaného antigenního testu) každé pondělí první hodinu svého vyučování v učebně podle aktuálního rozvrhu. (Tedy nikoliv jako dosud ve školní aule.)

Podrobné pokyny a informace ve formě materiálu STRUČNÝ PRŮVODCE SAMOTESTOVÁNÍM.

Těšíme se společně z obnovení výuky a návratu žáků nižšího gymnázia do školních lavic a přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a jen příjemné dny.

Jaroslav Kočvara
ředitel školy