Aulou JKC zněla libozvučná francouzština

Jitka JoanidisováAktuality, Francouzský jazyk

Ve středu 4. dubna 2018 v JKC proběhlo  školní kolo druhého ročníku soutěže Lecture à haute voix s podtitulem La paix – c’est l’engagement. Mír, to je závazek a v tomto duchu se nesou tři desítky básní frankofonních autorů, z nichž mnozí prožili peklo a utrpení válečného konfliktu. Texty pro tuto sváteční událost vybral francouzský herec, režisér a současně autor projektu Eric Cénat.

Ráda bych poděkovala všem 16 zúčastněným (Sáře Eisenhammerové, Kláře Eklové, Petrovi Hnilicovi, Barboře Hrabětové, Lucii Hradecké, Vandě Hrdličkové, Viktorii Kovářové, Lucii Kučerové, Terezii Maherové, Kristýně Nedvědové, Kláře Siglové, Antonínu Šrailovi, Josefu Tolarovi, Matyáši Vláčilovi, Matěji Vojíkovi a Quan Vu Minh) za to, že se do tohoto projektu zapojili, že s námi přišli strávit středeční odpoledne à la française a že svým vystoupením vytvořili opravdu velmi působivou atmosféru.

První místo s básní La prière aux vivants pour leur pardonner d’être vivants od Charlotte Delbo obsadila Lucie Hradecká. Interpretace básně Je trahirai demain od Marianne Cohn vynesla Terezii Maherovou na druhé místo a třetí místo vybojovala Barbora Hrabětová s básní Roberta Desnose Age, voyages et paysages. Gratulujeme!

Lucce Hradecké, která bude naši školu reprezentovat 30. května 2018 v rámci celostátního setkání ve Francouzském institutu v Praze, držíme palce a přejeme, aby trému nechala doma a své vystoupení si užila. Bon courage et bonne chance!

Kolegyním Lence Těžké a Lindě Bubancové děkuji za účast v porotě a těším se na setkání v příštím roce.