Cambridge zkoušky – informace a přihláška

Rendlová VěraAktuality, Anglický jazyk

Datum konání písemné části (Gymnázium Cheb): 19.6. 2021 (sobota)

Datum konání ústní části (Gymnázium Cheb): 18. – 19.6. 2021 

Cena zkoušky: FCE (B2) – 4 550,- Kč; CAE (C1)  – 4 750,-

Kontakt: Mgr. Andrea Straková, e-mail: strakova@gymcheb.cz

Termín odevzdání přihlášky: do 31.3. 2021

Scan přihlášky zašlete na email strakova@gymcheb.cz. Přihláška v papírové formě musí být doručena na sekretariát Gymnázia Cheb. Stačí vhodit do schránky vedle hlavních vstupních dveří.

 

Určeno pro všechny zájemce, tzn. nejen studentům volitelného předmětu AJD.

Studenti, kteří mají zájem o složení zkoušky Cambridge (FCE, CAE), se mohou přihlásit ke zkoušce pomocí přihlášky, kterou naleznete v odkazu: exam_registration_forms 2020-2021

Je důležité:

  • vyplnit správně kolonku kontakty (telefon/e-mail), kam jim budou zasílány všechny potřebné informace,
  • řádně a čitelně vyplnit informace o kandidátovi/zákonném zástupci,
  • typ zkoušky: FCE nebo CAE,
  • datum písemné a ústní části (viz výše),
  • město konání: Cheb,
  • cena zkoušky (viz výše),
  • „V“, datum a podpis kandidáta či zákonného zástupce

Platby budou řešeny individuálně přímo z centra formou faktury.