Československo a gymnazisté

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Ve dnech 18. a 19. ledna proběhla okresní kola Dějepisné olympiády pro kategorii I (tercie, kvarty) a kategorii II (vyšší gymnázium). Tématem bylo Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992. Úkoly obou kategorií byly zaměřené jak na vědomostní otázky, tak na práci s dobovými prameny (fotografie, karikatury, texty).

V kategorii I s větším zaměřením na Československo se na prvních dvou místech umístili Libor Rytíř (1.) a Vít Matoušek (2.). Josef Mecner se zařadil mezi úspěšné řešitele a skončil na 13. místě.

V kategorii II s větším zaměřením na Evropu a kontext studené války, se na 2. místě umístil Benedikt Patočka, na 3. místě Radek Hána. Výsledky jednotlivých soutěžících byly velice kvalitní, což může dosvědčit i 7. místo Miroslavy Plevné. Na stupně vítězů jí chybělo pouhých 6 bodů.

Do krajského kola, které bude na konci března, postupují Libor Rytíř, Vít Matoušek a Benedikt Patočka. Držím jim palce!