Chemická show

Zuzana HabětínkováAktuality, Chemie

Vyrobit sníh v pravěku? – Žádný problém! Objevit polonium či radium? – Skłodowská to zvládla snadno. Nebo snad vykouzlit Faraonova hada? – Pro Kleopatru a její pomocnici nic složitého.
Dne 23. 10. 2019 zhlédli žáci základních a středních škol a také vybrané třídy chebského gymnázia pásmo krátkých scének přibližujících historii chemie od jejích prvopočátků až téměř po současnost. Scénky se zajímavými a efektními pokusy si pro ně připravili žáci tříd 7.A, 7.B a 3.E pod odborným vedením paní Zuzany Habětínkové a Karly Šmejkalové.

Petra Bumbová, septima A
… a za FOTKY moc děkujeme Lukáši Pulcovi z oktávy A