Dějepisná olympiáda

Kočvara JaroslavAktuality, Dějepis a latina

Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DěO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis a je organizovaná pro talentované žáky ve dvou kategoriích.

I.  kategorie je určena žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajícím ročníkům (tercie a kvarty) víceletých gymnázií

II. kategorie je určena žákům 1. – 4. ročníků SŠ, resp. kvint – oktáv osmiletých gymnázií

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží a organizuje se ve čtyřech kolech – školní, okresní, krajské a celostátní. Není povoleno vynechat kterékoli postupové kolo.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Téma letošního ročníku zní: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“.

Novým krajským garantem této soutěže v karlovarském kraji je Gymnázium Cheb, resp. PhDr. Jakub Formánek (kontaktní e-mail: formanek@gymcheb.cz), na kterého se lze obracet s případnými dotazy. Krajskému garantovi také vyučující zasílají přihlášky svých žáků do soutěže.

Propozice dějepisné olympiády 2019-2020 jsou ke stažení ZDE