Dobrovolné konzultace ve škole (pro maturanty) od 11. května 2020

Kočvara JaroslavAktuality

Vážení studenti, vážení rodiče,

MŠMT ČR rozhodlo o uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře.Návrat do škol (na dobrovolném základě a v omezeném režimu) od pondělí 11. května 2020 se týká žáků závěrečného ročníku, kteří budou v letošním roce skládat maturitní zkoušky.

Účelem vypsaných konzultací je prohloubení závěrečné přípravy.

Studenti, učitelé a ostatní pracovníci školy však musí dodržet řadu opatření. Níže proto naleznete odkaz na MANUÁL závazných režimových opatření nezbytných k ochraně zdraví v období přípravy závěrečného ročníku Gymnázia Cheb na maturitní zkoušku.

Dále si můžete stáhnout a vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, poučení o režimových pravidlech a zvážení rizikových faktorů při rozhodování o účasti při pobytu ve škole, které budete povinně předkládat při prvním příchodu do školy.

Pro případ nezbytné potřeby bude tento tiskopis možné vyzvednout také u dozírajího pracovníka u vchodu do školy a vyplnit ho před vstupem do budovy. Bez předložení tohoto řádně vyplněného dokumentu, nebude osobní účast žáka ve škole umožněna.

Poslední přílohou je odkaz na sdílenou tabulku s aktuálním ROZVRHEM (rozpisem) KONZULTACÍ:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16YWVfaC8osLKoxSEgl3_ud2ZFlboo3U0Ct8CEqM6hZI/edit?usp=sharing

Vážení studenti, vážení rodiče, přejeme Vám hodně síly a pevné zdraví. Jsem přesvědčen, že letošní maturitní zkoušky společným úsilím úspěšně zvládneme.

Jaroslav Kočvara a pedagogický sbor Gymnázia Cheb

Autor fotografie: Martin Stolař