Europa Secura 16/23

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Včera se tříčlenný tým ve složení Tran Viet Anh, Daniel Novák a Jan Hadari zúčastnil krajského kola soutěže Europa Secura. Do toho se dostali díky kvalitní bezpečnostní analýze, kterou zaměřili na téma Ukrajiny a událostem od roku 2014 po současnost. Součástí práce byla rovněž 1. doporučení pro EU a NATO ohledně dalšího postupu, 2. možná východiska konfliktu jako takového včetně rizik, která by přinesla. Své intenzivní úsilí prezentovali před dalšími týmy a odbornou komisí.

Pro naše žáky šlo o první takovou týmovou výzvu. Svoji práci dokázali velice přesvědčivě obhájit, pohotově reagovali na komentáře ostatních týmů a aktivně se zapojovali do diskuse. Prokázali, že mají o svém tématu skutečně přehled. Díky pozitivní atmosféře, která zde panovala, nebylo možné vnímat celou událost jako soutěž, ale spíše jako takové společné kolokvium na různá bezpečnostní témata (dalšími byl ruský vliv v Evropě a vývoj v Afgánistánu). Naši žáci vybojovali bronzovou medaili!

Chtěl bych všem třem poděkovat za reprezentaci školy a věřím, že jim tyto zkušenosti pomohou v dalších soutěžích nebo na stážích.