Geologická exkurze do Krušných hor

Radka KrálováAktuality, Biologie

V rámci dvoudenní exkurze jsme s žáky přírodovědného kroužku navštívili sedm mineralogických nalezišť v západní části Krušných hor ⚒.

V terénu byli našimi průvodci profesionální geologové z Krušnohorského horního spolku. Na vybraných lokalitách nás seznámili s jejich geologickým uspořádáním, hornickou historií, vysvětlili, které minerály můžeme nalézt, a pomáhali nám s jejich určováním.  Během pobytu jsme mimo jiné navštívili haldy  po těžbě uranu v okolí Jáchymova a Abertam. Tam jsme měli příležitost  vyzkoušet si práci s přístrojem měřícím zbytkovou radioaktivitu.

V Abertamech jsme také absolvovali komentovanou prohlídku nově vznikající geologické expozice.

Mezi navštívenými lokalitami byl např. Měděnec, kde jsou dochované zbytky těžební štoly, halda Eva nedaleko obce Mariánská s výskytem fluoritu a dále pak naleziště ametystů, burelu, hematitu, sideritu a dalších minerálů.

Z nasbíraných vzorků žáci připravili výstavku doplněnou informačními panely, kterou prezentovali na akci „Věda před radnicí“, pořádanou již tradičně v rámci týdne škol UNESCO chebským gymnáziem.

Geologie je věda, koníček a třeba i životní styl.