Gymcheb – škola udržitelného rozvoje

Gymnázium ChebAktuality

Gymnázium Cheb získává titul Škola udržitelného rozvoje Karlovarského kraje 1. stupně

V pátek 7. dubna 2017 byl v zasedacím sále Krajského úřadu v Karlových Varech slavnostně předán Gymnáziu Cheb titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE 1. STUPNĚ.

Toto ocenění bylo naší škole propůjčeno na období let 2017 – 2019 na základě vyhodnocení jejich proenvironmentálních činností a aktivit v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.

Váhu tohoto uznání, za nímž stojí mnoho odvedené práce, podtrhla i osobní účast vedení Karlovarského kraje – radního pro oblast školství pana Ing. Jaroslava Bradáče a předsedkyně Klubu ekologické výchovy doc. PaedDr. RNDr. Milady Švecové, CSc.

Získaného titulu si velmi vážíme a všem učitelům i žákům naší školy (zejména ovšem předmětové komisi biologie a její předsedkyni paní Mgr. Radce Králové), kteří se nějak o ocenění zasloužili, upřímně děkujeme a blahopřejeme.