Gymnázium Cheb obhájilo titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně

Radka KrálováAktuality, Biologie

Ve čtvrtek 7. března 2019 byl ve velkém sále MŠMT v Praze slavnostně předán Gymnáziu Cheb titul ŠKOLA UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 1. STUPNĚ.

Toto ocenění bylo naší škole propůjčeno na období let 2019 – 2021 na základě vyhodnocení jejich proenvironmentálních činností a aktivit v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty.
Váhu tohoto uznání, za nímž stojí mnoho odvedené práce, podtrhla i osobní účast vedení předsedkyně Klubu ekologické výchovy doc. PaedDr. RNDr. Milady Švecové, CSc.
Získaného titulu si velmi vážíme a všem učitelům i žákům naší školy, kteří se nějak o ocenění zasloužili, upřímně děkujeme a blahopřejeme.