Informace o vyhlášení volných dnů pro žáky

Kočvara JaroslavAktuality

Z technických a provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), volno pro žáky na dny 31. října až 2. listopadu 2018.
Z organizačních důvodů vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky na den 19. listopadu 2018.