INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – důležité změny od 5. 10. 2020

Kočvara JaroslavAktuality

Fungování školních jídelen v době distanční výuky
Jak školní jídelna Střední zdravotnické školy, tak Integrované střední školy v Chebu, kde se stravují žáci vyššího gymnázia, zachovává svůj provoz.
Pokud hodláte na dobu distanční výuky stravování přerušit, musíte tak učinit individuálně.
Kontakty na ISŠ: paní Jana Müllerová, tel.: 734 522 658; e-mail: mullerova@iss-cheb.cz
Kontakty na SZŠ: Bc. Zdeňka Tulisová, tel.: 739 322 346; e-mail: tulisova@szsavoscheb.cz
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
ředitel školy
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace