Jaro ve jménu atletiky

Michal FlaksaAktuality, Tělesná výchova

Jarní období je v kalendáři sportovních soutěží tradičně vyhrazeno atletickým disciplínám. V letošním školním roce probíhá 55. ročník soutěže Pohár rozhlasu s Českou spořitelnou, kterého se naše škola zúčastnila jak v kategorii mladších, tak v kategorii starších žákyň. Okresní kola obou kategorií se konala ve sportovním areál Viktoria Mariánské Lázně v termínech 26. 4. (mladší) a 13. 5. (starší). Početně oslabené družstvo starších žákyň ve složení E. Kovaříková, E. Sližová, K. Rambousková (všechny 3.A), M. Draská, Ch. Patočková (obě 4.A), M. Křížová a E. Pincová (obě 4.B) vybojovalo pěkné 5. místo.

O něco lépe se v okresním kole dařilo atletické výpravě mladších žákyň ve složení Z. Fryšová (1.A), Dinh Gia Linh, K. Šlajsová, M. Vynáhlovská (všechny 1.B), S. Bohuslavová, E. Humlová, K. Korelusová, K. Kufnerová, S. Němečková (všechny 2.A), J. Mecnerová, A. Schwobová, K. Slavíčková (všechny 2.B). Díky vyrovnaným výkonům ve všech disciplínách (60 m, 600 m, skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem) a vítězství v závěrečné štafetě na 4×60 m obsadilo družstvo zasloužené 1. místo a postoupilo do krajského finále, jež se konalo 21. 5. v Sokolově.
Z krajského kola si děvčata odvezla nepopulární bramborovou medaili, přestože stupně vítězů byly na dosah. Týmu nechybělo odhodlání a motivace, avšak svou roli sehrály závodnická nezkušenost a nervozita. Přesto se družstvu podařilo získat v součtu úctyhodných 4308 bodů, což je v porovnání s okresním kolem zlepšení o bezmála 900 bodů! Za takový posun, i když nepřinesl medailovou radost, si děvčata zaslouží velkou poklonu!


Děkujeme všem děvčatům za příkladnou reprezentaci školy!

Poděkování patří i trenérům atletických oddílů z Chebu a Sokolova.

Michal Flaksa