Karlovarský skřivánek 2018

Marie OpekarováAktuality, Hudební výchova

Školní kolo soutěže v sólovém zpěvu (kategorie B) pro žáky prim, sekund, tercií a kvart (bez výuky sólového zpěvu na ZUŠ)

Povinný repertoár:

  • jedna lidová píseň
  • jedna libovolná píseň zpaměti

Úterý 5. 12.  2017 od 14:30 v hudebně A401.

Zájemci se mohou zapsat do formuláře, který visí na dveřích hudebny (A401).

Marie Opekarová a Dita Lorencová