Karlovarský skřivánek

Marie OpekarováAktuality, Hudební výchova

soutěž v sólovém zpěvu – kategorie B – pondělí 26. 11. 2018 v učebně hudební výchovy A 401 od 14:30 hod.

Přihlásit se mohou žáci nevěnující se sólovému zpěvu –  narození mezi 1. 9. 2003  – 31. 8. 2007  (prima – sekunda – tercie -kvarta)

Soutěžní úkol – přednes dvou písní zpaměti

1. píseň národní nebo zlidovělá

2. píseň libovolná

maximální časový limit vystoupení je 7 minut

Přihláška na dveřích hudebny – zapisujte se samostatně.

Těšíme se na vás.

Dita Lorencová a Marie Opekarová