Krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A

Zuzana HabětínkováAktuality, Chemie

Dne 3.12 2021 organizovala naše škola krajské kolo Chemické olympiády v kategorii A. I přes nepříznivou epidemickou situaci se podařilo prezenčně uskutečnit jak teoretickou, tak laboratorní část této soutěže. Krásným 3. místem se může pochlubit Daniel Theiss z 5 A. Přestože je kategorie A určena zejména pro 7. a 8. ročník osmiletého gymnázia a odpovídající ročníky čtyřletého cyklu, účast je umožněna i studentům mladším. Výkon našeho kvintána byl skvělý a v konkurenci starších chemiků se rozhodně neztratil.

Ráda bych vyzdvihla i výkony ostatních účastníků Chemické olympiády v této kategorii. Z naší školy se školního kola (domácí studijní část, laboratorní práce, kontrolní test) účastnilo rekordních 6 studentů a 5 z nich se probojovalo do krajského kola. Zde se další naši studenti (Ondřej Jamelský z 8.A – 4. místo a Filip Mandous ze 4.E – 5. místo) stali úspěšnými řešiteli a toto ocenění mohou využít pro přijímací řízení na VŠ.

Všem děkuji za spoustu času a úsilí, které věnovali přípravě na tuto náročnou soutěž. Studentům závěrečného ročníku zároveň přeji, aby jim chemie přinášela radost a úspěchy i v dalších letech jejich studia.