Letos se k nám vrátili dřív

Radka KrálováAktuality, Biologie

Možná víte, možná ne, že na budově naší školy je umístěno několik speciálních budek určených pro rorýse. Jsme totiž Rorýsí škola!

A nejen že máme rorýsí budky, ale hlavně v nich máme kamery, díky kterým můžeme rorýse nepřetržitě pozorovat. První online kamera (ta s lepším obrazem) bohužel sleduje zatím prázdnou budku. Ta druhá přenáší sice méně kvalitní obraz, ale je v ní CO pozorovat.

Každoročně s napětím čekáme na přílet rorýsů a doufáme, že si opět ke hnízdění vyberou alespoň jednu z našich budek. Obvykle se k nám ze svých zimovišť vracejí na konci května. Letos nás ale překvapili a již od 14. května můžete jeden rorýsí pár sledovat v naší budce.

Pozorujte je tedy s námi!