LOGICKÁ OLYMPIÁDA – krajské kolo – 6 míst v první desítce!!!

Zdenka ZikmundováAktuality, Matematika

V pátek 4.11.2021 se konalo krajské kolo Logické olympiády v Krajské knihovně v Karlových Varech.
Do krajského kola kategorie B (2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia) postoupili 4 naši žáci a
v kategorii C (SŠ) postoupilo 9 studentů.
V kategorii B se bohužel nepodařilo vybojovat postup do celostátního finále, přesto se naši žáci
neztratili – Philippová A. (11. místo, 2. A), Nguyen H. T. (12. místo, 4.A), Krejčí J. (31. – 41., 4. B), Mecner
J. B. (31. – 41., 4.B).
V kategorii C se nám dařilo více. Máme jeden postup do celostátního finále, které se bude konat
28.11.2022 v prostorech Poslanecké sněmovny v Praze, díky studentu Dangovi Q. H. (3. místo, 6.B).
A nejen to! Naše letošní účast se zaryje do paměti všech – v první desítce máme 6 studentů:
Dang Q. H. (3. místo, 6.B), Plevná M. (4. místo, 7.A), Plevná V. (5. místo, 7.A), Zikmund T. (6. místo, 7.B),
Kantor J. (7. místo, 2.E), Lešková N. (10. místo, 2.E).

Další zúčastnění: Nguyen Le K. A. (17. místo, 3.E), Podzimek D. (27. místo, 3.E), Hlavicová B. (31.-40., 3.E).
Všem zúčastněným děkuji za vzornou reprezentaci naší školy!
Dangovi budeme držet palce v celostátním finále.
Všechny zvu k účasti na příštím ročníku Logické olympiády – registrace začíná 1.9.2023.
Letos se nominačního kola zúčastnilo 187 studentů, pojďme tento počet příští rok překonat!