Malý dobrý skutek – řekl by Jan Ámos Komenský

Jitka JoanidisováAktuality, Výtvarná výchova

Děti z primy B vyjádřily podporu zdravotníkům v chebské nemocnici.
Napsaly a nakreslily povzbuzující přání a poděkování. Některé upekly velikonoční dobroty nebo si pohrály s dekorací. Vše osobně donesly do nemocnice na Bílou sobotu 3. 4. 2021.

Za PK VV Lenka Štorková

FOTOGALERIE ZDE