Maturitní zkoušky a rozhodnutí o organizaci výuky v maturitním ročníku ve II. pololetí školního roku 2020/2021

Kočvara JaroslavAktuality

Milí studenti závěrečného ročníku, vážení rodiče, v tomto článku naleznete aktuální informaci o úpravách letošních maturitních zkoušek
a rozhodnutí o organizaci výuky v maturitním ročníku ve II. pololetí školního roku 2020/2021.

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
ředitel školy

Náhledová fotka – Instagram  ministra Roberta Plagy