Nabídka podpory v přípravě na přijímací řízení pro uchazeče o studium osmiletého i čtyřletého gymnázia

Kočvara JaroslavAktuality

Milí uchazeči, žáci 5. a 9. tříd ZŠ, rádi bychom podpořili vaši přípravu na jednotnou přijímací zkoušku do osmiletého i čtyřletého oboru studia, která vás čeká v týdnu od 12. do 15. dubna 2021.

1. Při přípravě můžete využít například webovou aplikaci k procvičování testů a úloh z předchozích ročníků jednotné přijímací zkoušky z matematiky i českého jazyka pro čtyřletý i osmiletý obor studia.

Na odkazu https://procvicprijimacky.cermat.cz/ si můžete vyzkoušet celý test nebo jen tematicky zaměřenou skupinu úloh, které se v testech vyskytují (např. úlohy jen z geometrie, úlohy zaměřené na znalost pravopisu apod.). K dispozici jsou i vzorová řešení některých úloh. Veškeré úlohy, klíče správných řešení i vzorová řešení jednotlivých úloh jsou zobrazovány online.

Nejdřív vyberte, zda má být test určen pro čtyřletý obor vzdělání, nebo pro víceleté gymnázium. Pak zvolte zkušební předmět (český jazyk a literatura, matematika) a formu procvičování, tj. jestli chcete řešit celý test, nebo skupinu úloh. Nakonec si vyberte konkrétní test, resp. vybranou sadu úloh. Vlastní procvičování spustíte stiskem tlačítka „Otevřít test“.

2. Na webu https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf si můžete stáhnout testová zadání, záznamové archy a klíče správných řešení didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z předchozích let. U vybraných testů jsou k dispozici také průvodci řešením.

3. Připomínáme také, že se zájemci o studium na Gymnáziu Cheb stále mohou hlásit na tradiční bezplatné víkendové přípravné kurzy k přijímacímu řízení, které vedou zkušení učitelé Gymnázia Cheb.

Pro zájemce o čtyřleté studium je nabízena i možnost stát se na zkoušku (na jeden den – od pondělí 22. 2. do pátku 26. 2. 2021) studentem prvního ročníku Gymnázia Cheb.

Přejeme vám pevné zdraví a hodně trpělivosti při přípravě – jak známo štěstí přeje především připraveným!