Nadace Schola Ludus ocenila úspěšné studenty i pedagogy

Kočvara JaroslavAktuality

V pondělí 23. září 2020 se v Kulturním centru SVOBODA slavnostně předávalo ocenění městské Nadace Schola Ludus za mimořádné studijní a pedagogické výsledky dosažené v loňském roce 2019 (resp. u pedagogů v předchozích letech).

Tato Nadace je zřízena městem Cheb s cílem napomáhat rozvoji výuky a vzdělanosti a podporovat dosahování mimořádných výsledků při výuce a studiu.

Mezi oceněnými studenty nechyběli ani tentokrát žáci a pedagogové naší školy.

Nadace přidělila ocenění za mimořádné studijní výsledky a úspěchy dosažené v předmětových a dalších soutěžích a olympiádách

 • Daniel Viktor THEISS z kvarty A
 • Veronika PLEVNÁ z kvinty A
 • Miroslava PLEVNÁ z kvinty A
 • Pavel MARTÍNEK z kvinty A
 • Mai Le Hoang Hoa ze sexty A
 • Ondřej JAMELSKÝ ze septimy A
 • Petra BUMBOVÁ z oktávy A
 • Philip TRAN z oktávy A
 • Barbora HRABĚTOVÁ z bývalé oktávy A (nyní již studentka VŠ)
 • Lukáš PULEC z bývalé oktávy A (nyní již student VŠ)
 • Tomáš KŮTEK z bývalé oktávy B (nyní již student VŠ)

Všem oceněným srdečně blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci své školy a města Cheb.

Za dlouhodobě dosahované příkladné pedagogické výsledky a mimořádnou angažovanost ve prospěch vzdělání a vzdělanosti obdrželi ocenění také

 • Libuše ČAMROVÁ (vyučující předmětů fyzika a informatika a výpočetní technika na Gymnáziu Cheb)
 • Roman ÚLOVEC (vyučující předmětů matematika, fyzika a informatika a výpočetní technika na Gymnáziu Cheb)

Předána byla také prestižní Cena Hanse Novotného, pojmenovaná po iniciátorovi vzniku Nadace Schola Ludus a čestném občanovi města Cheb. Ta se uděluje jen ve výjimečných případech.

Všichni jsme hrdí na skutečnost, že ji letos za dlouhodobě vynikající dosažené výsledky v celoživotní pedagogické práci obdržela také dlouholetá pedagožka chebského gymnázia

 • Milada BARTOŠKOVÁ (aprobace tělesná výchova a český jazyka a literatura)

Svým nadšením, vystupováním, pedagogickým a vychovatelským umem přispěla paní profesorka Milada Bartošková nejenom ke zvýšení vzdělanostní úrovně v našem nejzápadnějším koutu ČR, ale i prestiže pedagogického povolání vůbec. Ve svém učitelském životě paní Mgr. Bartošková prokázala, že výsledky její práce jsou trvale nadprůměrné a opakovaně dovedla řadu svých žáků k lásce a celoživotnímu zájmu o sport a zdravý styl života.

Všem oceněným kolegům upřímně blahopřejeme!