Odložení termínu přípravných kurzů k přijímacím zkouškám

Jan ŽídekAktuality

Dobrý den vážení žáci a vážení rodiče,
na 28.3. 2020 byl naplánován další termín kurzu Gymnázia Cheb pro přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd a 9. tříd základních škol.
Podle nařízení vlády školy musí až do odvolání zůstat zavřené, a proto se nemohou uskutečnit ani přípravné kurzy ani v tomto termínu.
Asi již víte, že ministerstvo školství zveřejnilo 23. 3. mimo jiné také nová pravidla pro termín přijímací zkoušky, který včera v podobě zákona včera schválila poslanecká sněmovna:
Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 by tak mohla proběhnout nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, poté stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, a stejně tak by zůstala beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelem školy. Stále tak platí, že by zkouška proběhla i ve společné části – tedy jednotná zkouška – z písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky. „Oproti minulým letům budou zkráceny termíny pro vyhodnocení výsledků zkoušky, aby se uchazeči o studium dozvěděli vzhledem k okolnostem výsledek co možná nejdříve.“ vysvětluje ministr školství Robert Plaga. Ředitelé, kteří se rozhodli dělat i školní část přijímací zkoušky, stanoví jejich nové termíny v souladu s harmonogramem, který určí MŠMT.
Dalším navrženým opatřením je, že by byl vypsán a realizován pouze jeden termín přijímacích zkoušek – tedy zřejmě jen termín, ve kterém se žáci zúčastní přijímacích zkoušek ve školách, které mají v přihláškách ve studiu uvedené na 1. místě.
Odpovědi na nejčastější dotazy z MŠMT:

Jednotné přijímací zkoušky

  • Proč bude jenom jeden termín jednotných přijímacích zkoušek? Toto řešení bylo zvoleno, aby se zamezilo hromadnému přesunu cca 100 tisíc uchazečů na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě v rámci celé České republiky. Zároveň se tak zkrátí a zrychlí harmonogram přijímacího řízení.
  • Proč se nebude při přijímacích zkouškách také rozhodovat podle vysvědčení? Využití známek na vysvědčení ze ZŠ jako jediného kritéria pro přijetí na střední školy není možné u oborů, kde je velký převis uchazečů, například u gymnázií. Distanční kritéria neumožňují spravedlivě mezi uchazeči vybrat. V některých situacích by pak musel rozhodovat los.
  • V oborech vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška, a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku, se přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.
  • Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, pokud se tam koná také jednotná zkouška. Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná.
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání. Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.
Vzhledem k tomu, že se předpokládá nástup žáků do škol nejdříve v půlce května, je předpoklad, že přijímací zkoušky by mohly proběhnout na začátku června. Chtěli bychom udělat ještě jedno nebo možná i dvě sobotní setkání před vlastními přijímacími zkouškami. O termínu vás budeme opět informovat e-mailovou zprávou a zveřejněním na našich webových stránkách.
Doporučujeme do té doby pro přípravu k přijímacím zkouškám využít testová cvičení na stránkách organizace CERMAT
a pořady České televize určené k procvičování a přípravě k přijímacím zkouškám:
pro žáky 5. tříd UčíTelka, pro žáky prvního stupně ZŠ, na kterých lze vybrat opakování pro žáky 5. tříd
pro žáky 9. tříd – Škola doma , který běží od 17.3. každé úterý a čtvrtek od 14 hodin, proběhlé díly si můžete pustit i nyní.
Pokud se týká poplatku, který platili rodiče žáků, kteří nepodali přihlášku ke studiu na Gymnáziu Cheb, tak po skončení kurzu budeme vracet adekvátní část poplatku za neuskutečněné termíny přípravných kurzů.
Děkujeme za pochopení a přejeme v těchto dnech hodně zdraví.
S pozdravem Jan Žídek, zástupce ředitele Gymnázia Cheb