Opět 100% úspěšnost? Zkoušky Cambridge – informace a termín 2021

Rendlová VěraAktuality, Anglický jazyk

Každý rok skládají studenti našeho gymnázia anglické jazykové zkoušky Cambridge na úrovni B2 (FCE) nebo C1 (CAE). Většina z nich se na ně připravuje v hodinách AJD. V loňském školním roce navzdory nepříznivé epidemiologické situaci všichni studenti tuto zkoušku zvládli a získali tak pro sebe mezinárodní certifikát.

„Jazykové zkoušky Cambridge English Language Assessment jsou mezinárodně nejprestižnější­ jazykovou kvalifikací­. Fakt, že zkoušky jsou mezinárodně platné, přináší­ studentům velikou výhodou oproti např. českým státní­m zkouškám nebo maturitě. Úspěšný kandidát, který složí­ zkoušku, se stane doživotně držitelem certifikátu Cambridge English, potvrzují­cí­m jeho zdatnost v anglickém jazyce. Tyto zkoušky ročně skládá ví­ce než 3 miliony studentů po celém světě. Certifikáty úspěšných kandidátů pak celosvětově uznává ví­ce než 11.000 univerzit, zaměstnavatelů, autorit a úřadů, včetně českého MŠMT a vládní­ch institucí­ v ČR. Mnoho škol včetně přední­ch univerzit přihlí­ží­ k výsledkům Cambridge zkoušek a mnoho jich dokonce přiznává studentům, kteří­ doloží­ Cambridge certifikát požadované úrovně, bodovou bonifikaci u přijí­mací­ho ří­zení­.“ (https://www.cambridge-zkousky.cz/obecne-jazykove-cambridge-zkousky-anglicky-jazyk.html)

Od letošního školního roku mohou studenti využít tento certifikát (při splnění podmínek) k nahrazení maturitní zkoušky z angličtiny. Naši studenti také mají výhodu, že zkoušku mohou konat ve škole, tedy v prostředí, které dobře znají.

Termín zkoušek (FCE + CAE / písemná část) určený pro naši školu je sobota 19.6. 2021. Ústní zkouška proběhne 1-2 dny předem podle počtu přihlášených studentů.

Přihlásit se mohou všichni zájemci, tzn. nejen studenti, kteří navštěvují seminář AJD. Garantem zkoušek Cambridge je Mgr. Alena Hanzalová.