PAN PROFESOR JAN VEJRAŽKA ODEŠEL DO KANTORSKÉHO NEBE

Kočvara JaroslavAktuality, Uncategorized

S velkou lítostí oznamujeme, že v neděli 16. dubna 2023 dotlouklo srdce dlouholetého bývalého pedagoga chebského gymnázia pana Mgr. Jana Vejražky.

Jedna z výrazných postav historie naší školy, profesor biologie a chemie, který učitelské práci věnoval víc než půl století svého života, odešel ve věku 83 let přímo do kantorského nebe.

Pan Mgr. Jan Vejražka se narodil dne 18. července 1939 v Brně, kde také navštěvoval základní školu a vystudoval tehdejší jedenáctiletou střední školu. V roce 1957 nastoupil ke studiu učitelství aprobace biologie – chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně. V roce 1962 zakončil úspěšně svou vysokoškolskou přípravu státní závěrečnou zkouškou a byl promován pedagogem s kvalifikací pro střední školy. Svou skvělou pedagogickou kariéru zahájil v témže roce, jak bylo v té době zvykem, na tzv. umístěnku v pohraničí – na tehdejší Střední všeobecně vzdělávací škole (gymnáziu) v Chebu.

Středoškolský profesor Jan Vejražka patřil mezi pedagogy, kteří celoživotně příkladně pracovali na dalším sebevzdělávání a zvyšování odborných znalostí, pedagogických, didaktických a metodických dovedností. Kromě průběžného dalšího vzdělávání pak zejména v letech 1969 až 1970 a znovu v období 1971 až 1972 absolvoval postgraduální studium ve svém oboru biologie – chemie na Univerzitě Karlově v Praze.

Pan Mgr. Jan Vejražka byl výraznou a nepřehlédnutelnou postavou učitele, který svým nadšením pro obor (jeho největším zájmem byla vždy příroda a její ochrana), vystupováním, pedagogickým a vychovatelským umem přispěl nejenom ke zvýšení vzdělanostní úrovně v nejzápadnějším koutu ČR, ale i prestiže učitelského povolání vůbec. Ve svém učitelském životě pan profesor Jan Vejražka prokazoval trvale nadprůměrné výsledky své práce a opakovaně dovedl řadu svých žáků k celoživotnímu zájmu o biologii či chemii.

Složitost světa nelze vměstnat ani do sta učebnic, natož do čtyř stěn školní třídy, ale dobrý učitel ji v sobě pojme. Pan profesor celý svůj učitelský život sám na sobě názorně předváděl svým studentům, že radost z poznání je ta nejkrásnější věc na světě.

Osobnost pana profesora Jana Vejražky byla ukázkou nejen mimořádných profesních, ale i lidských kvalit – mnohokrát poskytl pomoc svým studentům v jejich těžké životní situaci.

Pana profesora Jana Vejražku jsem měl to potěšení osobně poznat už jako student, když mi odkrýval poznání, krásu a tajemství přírody. Později jsem měl tu čest s ním učit jako jeho kolega a nakonec využít jeho bohaté pedagogické zkušenosti, vysokou erudici a profesionalitu i jako jeho ředitel.

Lidé jako pan profesor Jan Vejražka ve skutečnosti neumírají, žijí totiž nepřetržitě v paměti a srdcích svých žáků a kolegů a se svým milým úsměvem z učitelského nebe sledují, jak to tu vedeme…

Sbohem, pane profesore, měli jsme Tě rádi!

Poslední rozloučení s panem profesorem Janem Vejražkou se uskuteční v pátek 21. dubna 2023 v kapli městského hřbitova v Chebu.