Výsledky přijímacího řízení pro přijetí ke studiu od školního roku 2019/2020

Jan ŽídekAktuality

V nabídce PRO UCHAZEČE > Přijímací řízení  bylo zveřejněno pořadí uchazečů o studium osmiletého i čtyřletého studijního programu a výsledky přijímacího řízení (rozhodnutí o přijetí a nepřijetí ke studiu).

Gratulujeme všem, kteří jsou přijatí od 1. 9. 2019 ke studiu na Gymnáziu Cheb.

Zákonným zástupcům uchazečů, kteří splnili kritéria přijetí ke studiu a nebyli přijati vzhledem k většímu počtu uchazečů, než který můžeme přijmout, doporučujeme, aby si podali nejdéle do třech dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí odvolání proti tomuto rozhodnutí. Z našich zkušeností víme, že řada žáků, kteří byli přijati ke studiu na naší škole a kteří měli Gymnázium Cheb uvedeno na druhém místě nebo mají trvalé bydliště v jiném městě, zápisové lístky odevzdá na jiné škole.

Počet přijatých je doplněn v rámci změny rozhodnutí o nepřijetí právě o ty uchazeče, jejichž zákonní zástupci si podali odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Změna rozhodnutí ředitele školy je pravděpodobnější tehdy, jestliže se uchazeč umístil co nejblíže hranice pro přijetí. Ta je u osmiletého studijního programu u 57. uchazeče a u čtyřletého studijího programu u 30. uchazeče v pořadí.

Těm, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, přejeme, aby jim další zkoušky vyšly lépe, než přijímací zkoušky na Gymnázium Cheb v tomto roce. Bohužel ke studiu na naší škole být od 1. 9. 2019 nemohou.