Pralinky, pivo a parlament

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina, Zeměpis a geografie, ZSV

V prvním týdnu dubna 2019 se osm vybraných žáků naší školy, úspěšných reprezentantů v předmětových soutěžích, zúčastnilo zájezdu do Bruselu a Evropského parlamentu.

Program v Belgii, zemi pralinek, piva a paštiky, je dále zavedl do starého univerzitního města Lovaně, Rubensových Antverp, do historických měst Brugg a Gentu, památek UNESCO. Dlouhou cestu příjemně rozčlenily zastávky ve Frankfurtu nad Mohanem a v katedrálách v Kolíně nad Rýnem a v Cáchách.

Kromě struktury Evropského parlamentu a dalších institucí EU a převážně gotické architektury navštívených míst se naši cestovatelé seznámili také se studenty a pedagogy dalších čtyř gymnázií z Karlovarska a Brna. Výměna informací mezi účastníky zájezdu byla natolik podnětná, že jeden z našich při návratu odmítl vystoupit v Chebu a pokračoval v cestě se svými novými kamarády až do Brna. (ŠJ)

Všem účastníkům náleží pochvala za příkladný přístup ke všem aktivitám v průběhu zájezdu.