Přihlašování k podzimnímu termíny maturit

Gymnázium ChebAktuality

Přihlašování probíhá opět prostřednictvím přihlášky k maturitní zkoušce.Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti, kteří chtějí v podzimním zkušebním období konat zkoušku v řádném, opravném či náhradním termínu, odevzdat nejpozději do pondělí 26. června 2017 řediteli (resp. do sekretariátu ředitele) školy.
Formulář přihlášky obdrží zájemci v sekretariátu, resp. studijním oddělení gymnázia.
Při přihlašování k opravné, případně náhradní zkoušce, si nelze změnit předmět oproti přihlášce k řádnému termínu.
Údaje z přihlášky budou zaneseny do centrálního registru a nejpozději do 5. července 2017 si žáci vyzvednou Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce.
Žáci, kteří žádají o přiznané uzpůsobení podmínek konání maturitní zkoušky, nesmí zapomenout odevzdat s přihláškou i platné doporučení školského poradenského zařízení.

Další (podrobné) informace lze nalézt na odkazu
http://www.novamaturita.cz/prihlasovani-zaku-k-maturitni-zkousce-podzim-2017-1404036675.html

Podzimní zkušební období maturitní zkoušky (MZ) 2016/2017 proběhne v září 2017.
Didaktické testy a písemné práce společné („státní“) části MZ proběhnou na určené spádové škole v termínu od pondělí 4. září (12:00 hod) do pátku 8. září 2017.
Písemná forma profilové části MZ se koná v pátek 1. září 2017 od 9:00 hod na Gymnáziu Cheb, p.o., Nerudova 2283/7.
Ústní zkoušky profilové („školní“) i společné („státní“) části MZ se konají v pondělí 11. září 2017 od 8:00 hod (opět na Gymnáziu Cheb, p.o., Nerudova 2283/7).

Předpokládaný termín pro předání maturitních vysvědčení úspěšným žákům je pátek 15. září 2017.