Přijímací zkoušky jsou za námi, přijímací řízení vrcholí

Kočvara JaroslavAktuality

Ve dnech 8. a 9. června 2020 proběhly na naší škole přijímací zkoušky do čtyřletého a osmiletého studijního programu. V úterý 16. 6. byly zveřejněny výsledky uchazečů o studium čtyřletého cyklu studia a ve středu 17. 6. se výsledky přijímacích zkoušek dozvěděli žáci 5. tříd.

Všem, kteří byli úspěšní u přijímacích zkoušek a jsou mezi přijatými ke studiu na Gymnáziu Cheb, gratulujeme.

Upozorňujeme na to, že pokud chtějí na Gymnáziu Cheb od 1. 9. 2020 studovat, musí odevzdat zápisové lístky do 23. 6. 2020 (uchazeči z 9. tříd) nebo 24. 6. 2020 (uchazeči z 5. tříd). Informační schůzka pro přijaté žáky a jejich rodiče se bude konat ve středu 1. 7. 2020 od 16 hodin v aule Jazykového a komunikačního centra Gymnázia Cheb. Mimo jiné bude prezentováno rozdělení žáků do tříd a přidělení cizích jazyků.

Žákům, kteří u přijímacích zkoušek splnili kritéria, ale v pořadí uchazečů skončili na horším než 30. místě (u uchazečů o studium čtyřletého cyklu studia) nebo na vyšším než 59. místě (u uchazečů o studium osmiletého cyklu studia), a jejich zákonným zástupcům doporučujeme, aby využili možnost podat řediteli Gymnázia Cheb žádost o změnu rozhodnutí. Formulář  – vzor této žádosti je přiložen k rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, které by mělo být doručeno do úterý 23. 6. 2020. Pro žáky 9. tříd ho najdete také na na tomto odkazu na webových stránkách Gymnázia Cheb. Pro žáky z 5. tříd je k dispozici zde.

Mezi přijatými ke studiu na Gymnázia Cheb jsou také žáci, jejichž zákonní zástupci podají zápisový lístek na jinou školu. Tím se uvolní místa pro přijetí těch žáků, kteří splnili kritéria, ale nebyli přijati ke studiu z kapacitních důvodů.

Postupovat budeme tak, že změna rozhodnutí bude postupně prováděna v tom pořadí, v jakém se žáci umístili u přijímacích zkoušek.

Ti žáci, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení (nedosáhli minimálních počtů bodů v testech z českého jazyka a literatury a z matematiky nebo se nedostavili k přijímacím zkouškám), nemohou být v 1. kole přijímacího řízení ke studiu na Gymnáziu Cheb přijati.

Jestliže by se přesto chtěli pokusit o přijetí na naší školu, musí počkat na to, zda budeme vyhlašovat   2. kolo přijímacího řízení.  Pravděpodobnější je to v případě přijímacího řízení pro žáky 9. tříd. O možném vyhlášení druhého kola přijímacího řízení budeme informovat na našich webových stránkách.

V případě dotazů k přijímacímu řízení využijte možnosti e-mailové komunikace (zidek@gymcheb.cz) nebo telefonického dotazu (739 322 319).

S přátelským pozdravem

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, ředitel školy            Mgr. Jan Žídek, zástupce ředitele školy