Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd

Jan ŽídekAktuality

Zajišťuje společnost www.scio.cz, s.r.o.,

Termíny kurzů:

  1. sobota 2. 3. 2019 9:00 – 13:00 – matematika
  2. sobota 9. 3. 2019 9:00 – 13:00 – český jazyk a literatura
  3. sobota 16. 3. 2019 9:00 – 13:00 – matematika
  4. sobota 23. 3. 2019 9:00 – 13:00 – český jazyk a literatura

Cena kurzů:
Za osmihodinový kurz matematiky (2. 3. a 16. 3. 2019) je kurzovné stanoveno na 1 150 Kč na jednoho žáka.
Za osmihodinový kurz českého jazyka a literatury (9. 3. a 23. 3. 2019) je kurzovné stanoveno na 1 150 Kč na jednoho žáka.
Cena obsahuje:
Náklady na lektora, kterého vysílá společnost www.scio.cz, s.r.o., materiály pro přípravu, které poskytne tato společnost, režijní náklady na zajištění kurzu.
Místo konání přípravných kurzů: budova Gymnázia Cheb, Nerudova 2283/7
Omezení počtu žáků v kurzu:
Kurzy matematiky i českého jazyka v případě otevření obou kurzů proběhnou jen v případě, kdy bude přihlášeno 25 až 30 žáků v každém kurzu (event. 55 až 60 žáků), jejichž zákonní zástupci zaplatí na účet Gymnázia Cheb úhradu 1150 Kč za kurz matematiky, resp. 1150 Kč za kurz českého jazyka a literatury, nebo v případě zájmu o oba kurzy 2 300 Kč.
Pokyny pro platby:
Platby provádějte bezhotovostním převodem na účet Gymnázia Cheb č. 109589138/0300 pod variabilním symbolem 16042019. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka, za kterého je kurzovné placeno.
Pokyny pro přihlášení:
 Přihlášení probíhá výhradně prostřednictvím tohoto formuláře na webových stránkách Gymnázia Cheb (FORMULÁŘ je níže nebo ZDE).
 Přihlašování je možné pouze v době od 21. 1. 2019 do 15. 2. 2019.
 Požadované údaje – jméno a příjmení přihlášeného žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, telefonický kontakt na zákonného zástupce žáka, e-mailový kontakt na zákonného zástupce žáka, výběr kurzu (varianty přihlášení – 1. matematika, 2. český jazyk a literatura, 3. oba kurzy).

Potvrzení o zařazení do kurzu:
V době od 26. do 28. 2. 2019 přijde e-mailovou zprávou všem zákonným zástupcům přihlášených žáků informace o tom, zda byli do přípravného kurzu zařazeni, nebo nikoliv. Podmínkou zařazení do kurzu je zaplacení kurzovného a přihlášení nejméně 25 a nejvíce 30 žáků (event. 55 až 60) žáků. Zpráva pro zákonné zástupce žáků, kteří byli zařazeni do kurzů, bude obsahovat i podrobné pokyny pro účastníky kurzů.
Další informace:
 V případě, že počet přihlášených přesáhne 30 žáků (a obdobně přesáhne-li počet 60 žáků), rozhoduje o zařazení do kurzu termín přihlášení. Znamená to tedy, že například v případě, kdy se do kurzu přihlásí 34 žáků, poslední 4 přihlášení nebudou do kurzu přijati.
Nebo naopak – jestliže se přihlásí pouze 20 žáků, pak se kurzy konat nebudou. Těm žákům, kteří nebudou do kurzu zařazeni, Gymnázium Cheb vrátí peníze na účet, ze kterého byly poukázány.
 Kurz je nutné absolvovat v plném rozsahu, není možné se za poloviční poplatek přihlásit
pouze na jeden termín kurzu matematiky nebo českého jazyka a literatury.