Přípravné kurzy na přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd

Jan ŽídekAktuality

Zajišťuje Gymnázium Cheb, příspěvková organizace

Termíny kurzů:

 1. sobota 2. 3. 2019 (4 vyučovací hodiny)
  8:30 – 10:00 český jazyk a literatura, 10:30 – 12:00 hodin matematika
 2. sobota 16. 3. 2019 (4 vyučovací hodiny)
  8:30 – 10:00 český jazyk a literatura, 10:30 – 12:00 hodin matematika
 3. sobota 30. 3. 2019 (4 vyučovací hodiny)
  8:30 – 10:00 český jazyk a literatura, 10:30 – 12:00 hodin matematika
 4. sobota 6. 4. 2019 (4 vyučovací hodiny)
  8:30 – 10:00 český jazyk a literatura, 10:30 – 12:00 hodin matematika

Cena kurzů:
 Kurzy jsou pro zájemce, jejichž zákonní zástupci podají do 1. 3. 2019 přihlášku ke studiu na Gymnázium Cheb, zdarma.
 Pro ostatní zájemce o přípravné kurzy je za celkem za 16hodinový kurz matematiky a českého jazyka a literatury kurzovné stanoveno na 1 200 Kč na jednoho žáka.
Cena obsahuje:
Náklady na lektora, kterého zajišťuje Gymnázium Cheb, materiály pro přípravu, režijní náklady na zajištění kurzu.
Místo konání přípravných kurzů: budova Gymnázia Cheb, Nerudova 2283/7

Pokyny pro platby:
Platby provádějte bezhotovostním převodem na účet Gymnázia Cheb č. 109589138/0300 pod variabilním symbolem 12042019. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno žáka, za kterého je kurzovné placeno.

Pokyny pro přihlášení:
 Přihlášení probíhá výhradně prostřednictvím tohoto formuláře na webových stránkách Gymnázia Cheb (FORMULÁŘ je níže nebo ZDE).
 Přihlašování je možné pouze v době od 14. 1. 2019 do 15. 2. 2019.
 Požadované údaje – jméno a příjmení přihlášeného žáka, e-mailový kontakt na přihlášeného žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, telefonický kontakt na zákonného zástupce žáka, e-mailový kontakt na zákonného zástupce žáka.

Potvrzení o zařazení do kurzu:
V době od 23. do 28. 2. 2019 přijde e-mailovou zprávou všem přihlášeným žákům a jejich zákonným zástupcům informace s podrobnými pokyny pro účast na přípravných kurzech.

Další informace:
 Není možné se přihlásit pouze na kurz matematiky, resp. českého jazyka a literatury, přípravný kurz je nutné absolvovat v plném rozsahu.
Zpracoval Jan Žídek, zástupce ředitele Gymnázia Cheb
Případné dotazy zasílejte na adresu: zidek@gymcheb.cz