Účast v matematické soutěži Purple Comet

Josef KnotAktuality, Matematika

Žáci naší školy se zúčastnili mezinárodní online matematické soutěže Purple comet. V této soutěži spolupracuje maximálně 6 žáků při řešení 30 zadaných úloh. Členové našeho týmu byli Veronika Plevná, Miroslava Plevná, Radek Truhlář, Natálie Pham, Alfred Khynych a Dang Quang Huy. Žákům se podařilo vypočítat 11 úloh což stačilo na 4. místo ze 42 družstev v dané kategorii v republice a 205. místo z 1125 družstev celkově.

K dosaženému výsledku gratuluji.

Josef Knot