Škola – přístav bezpečí – projekt za podpory Karlovarského kraje

blankastehlikovaAktuality

Účelem projektu je vytvoření spolupracujícího kolektivu z dětí, které se sešly na začátku školního
roku, žáci prim osmiletého studia a studenti prvního ročníku čtyřletého studia.
Záměrem je vytvořit emoční zázemí a kvalitní interpersonální vztahy, zefektivnit činnost třídního
učitele, poskytnout jedinečné možnosti hlouběji se poznat a stmelit v rámci třídy. Procesy
vzájemného poznávání a sbližování, které ve škole trvají většinou měsíce, je zde možné nastartovat a
významně urychlit během několika dní.
Integrační kurzy proběhnou v září v rekreačním areálu U Mlýna na Jedlové u Staré Vody.