Skvělý double našich studentů v anglickém jazyce!

Kočvara JaroslavAktuality, Anglický jazyk

Mezi vynikající počiny našich studentů patří mimořádný výsledek našeho studenta Ondřeje Krištofa z kvinty B, který úspěšně absolvoval výběrové řízení o stipendium FLEX (Future Leaders Exchange) a získal roční vládní vzdělávací stipendium, které pokrývá veškeré náklady a umožňuje Ondrovi Krištofovi studium nadcházejícího školního roku na jedné ze středních škol v USA (blíže na https://czechia.americancouncils.org/flex-cz).

Výběrového řízení se účastnilo zhruba 650 uchazečů a stipendium bylo uděleno pouhým čtrnácti studentům. Přidělení stipendia je tedy nesporně velmi významný úspěch, z něhož se všichni společně upřímně těšíme.

Jedná se o stejné stipendium, které loni získala a aktuálně absolvuje ve Spojených státech naše studentka Klára Slámová, která je historicky vůbec první studentkou Karlovarského kraje, které se podařilo toto prestižní stipendium získat.

Skutečnost, že, že z Gymnázia Cheb byl vybrán už druhý student svědčí o vysoké kvalitě přípravy v anglickém jazyce na Gymnáziu Cheb. Ta je dlouhodobá, svědčí o tom nejen úspěchy našich studentů v jazykových soutěžích a olympiádách, ale i dlouhodobé výsledky u maturitních zkoušek a srovnávacích zkoušek Scio nebo Kalibro.

Gratuluji a děkuji našim učitelům anglického jazyka za jejich úsilí a každodenní nasazení.