Soutěž Frankofonie 2019 – Le Hoang Hoa Mai (4. A) – 2. místo v celostátním kole

Jitka JoanidisováAktuality, Francouzský jazyk

Majka a její spolužačky před MZV ČR

Ocenění studenti spolu s velvyslanci frankofonních zemí

Ocenění studentů, jejichž práce byly vybrány do celostátního kola

Celkem pět francouzštinářů kvarty A Gymnázia Cheb se letos zúčastnilo soutěže Frankofonie 2019 (kategorie ZŠ), kterou společně pořádají MZV ČR, MŠMT ČR, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie.

Kategorie ZŠ je výtvarně zaměřená, žáci předkládají výtvarnou práci (kresbu, malbu, fotografii, koláž), ve které musí být vyobrazen význam alespoň jednoho z deseti výrazů vyhlášených pro aktuální ročník soutěže Mezinárodní organizací Frankofonie 2019.

Organizátoři soutěže Frankofonie 2019 pozvali na slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen naši žákyni Le Hoang Hoa Mai. Až zde se Mai dozvěděla, že z celkového počtu 13 prací, které byly vybrané do celostátního kola, se právě ona umístila na 2. místě!!!

Radost z tohoto úspěchu byl násoben zajisté prostředím, ve kterém se předání cen uskutečnilo, ale také přítomností významných osobností a možností sdílet své pocity se spolužačkami, které Majku na akci doprovodily a které se soutěže také zúčastnily, nebyly nicméně mezi 13 šťastnými oceněnými.

Toto slavnostní setkání se konalo ve středu 20. 3. 2019 v Černínském paláci, sídle MZV ČR, a to nejen za přítomnosti zástupců MZV ČR, MŠMT ČR, ale také velvyslance Francouzské republiky, p. Rolanda Galharague, a mnohých dalších ambasadorů frankofonních zemí, kteří osobně všem oceněným gratulovali.

Děkuji všem svým žákům, kteří se letos soutěže Frankofonie 2019 zúčastnili, Majce obzvlásť patří obrovský dík za skvělou reprezentaci Gymnázia Cheb.

 

Linda Bubancová