Témata seminárních prací z geografie

Antonín JalovecAktuality, Zeměpis a geografie

Témata jsou vypsána pro frekventanty semináře z geografie ze septim a třetího ročníku

 1. Sesuvy v ČR
 2. Srovnání mapových plánů vybraného města v ČR (Cheb, Praha, …)
 3. Doprava na řece Dunaj
 4. Libocký potok
 5. Zapomenuté prameny ve vybrané lokalitě
 6. Sluneční hodiny v Chebu a okolí
 7. Čedič v Českém masivu
 8. Průplavy a plavební kanály v ČR
 9. Eroze půdy v ČR
 10. Geologický vznik a vývoj Podkrušnohorských pánví
 11. Nakládání s komunálním odpadem v Chebu
 12. Výjezdy českých turistů do zahraničí po roce 1989
 13. Výška dmutí ve světovém oceánu
 14. Nauru a jeho ekonomický vývoj
 15. Postavení Bavorska mezi ostatními spolkovými zeměmi SRN
 16. Chataření a chalupaření v Česku
 17. Zasolování půd
 18. Smluvní vztahy Norska (Švýcarska) s EU
 19. Produkce a spotřeba kakaa ve světě
 20. Historické povodně na Ohři
 21. České pranostiky o počasí a jejich meteorologické opodstatnění
 22. Frekvence pohybu lidí v centru Chebu
 23. Regionální železniční tratě na Chebsku
 24. Změny v náboženské struktuře obyvatelstva na území ČR
 25. Úbytek půdního fondu v ČR
 26. Patagonie
 27. Měření nadmořských výšek
 28. Blatenské jezero
 29. Vývoj naděje dožití ve vybraných zemích EU
 30. Nejchudší regiony NUTS 2 v rámci EU
 31. Bhútán a index národního štěstí
 32. Botanické zahrady v ČR
 33. Vodácká turistika na Ohři
 34. Průplav Labe-Odra-Dunaj
 35. Těžba černého uhlí v Polsku
 36. Pěstování zeleniny v ČR
 37. Územní rozvoj vybrané obce na Chebsku
 38. Falklandy
 39. Charakteristika vybraného potoka či říčky na Chebsku
 40. Znečištění Jaderského moře
 41. Lázeňství v Maďarsku
 42. Těžba a zpracování železné rudy ve Švédsku
 43. Andorra a její mezinárodněprávní status
 44. Využití a rozvoj bývalého pohraničního pásma na Chebsku
 45. Bahnotoky (lahary)
 46. Rybníky na Chebsku
 47. Lokalizace ekonomických aktivit podél dálnice D5 popř. D6
 48. Kontinentální vrt u Weidenu
 49. Alpské průsmyky a jejich dopravní význam
 50. Zánik Čadského jezera
 51. Katolická víra v Polsku