Účast našeho družstva v národním kole Ekologické olympiády

Millionová HedvikaAktuality, EVVO

Ve dnech 8. – 12.6. 2022 se konalo národní kolo Ekologické olympiády, kam se probojovalo družstvo
našeho gymnázia ve složení Adéla Frantalová z 1.E, Veronika Plevná a Réka Šuba, obě ze 6.A.

Na děvčata čekal bohatý program, který kromě soutěžní části zahrnoval i část „vzdělávací“ v podobě exkurzí a přednášek k tématu Obnova krajiny. Přestože naše družstvo v konkurenci studentů z celé republiky nedosáhlo na nejvyšší příčky, blýsklo se originálním zpracováním samostatného úkolu a místo diplomů si odvezlo spoustu krásných zážitků a nových vědomostí.