UNESCO si připomíná Světový den učitelů

Kočvara JaroslavAktuality

Světový den učitelů World Teachers´ Day

 

Přejeme Vám vše nejlepší ke Světovému dni učitelů!

 

Každého 5. října si celý svět, prostřednictvím své mezinárodní Organizace pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) připomíná Světový den učitelů. Jde o projev uznání nezastupitelné a často nedoceněné učitelské práce. Zdůrazňuje se přitom, že po celém světě právě kvalitní vzdělání nabízí perspektivu a naději, resp. je příslibem vyšší životní úrovně a lepší budoucnosti.

Kvalitní vzdělání nemůže existovat bez kompetentních a motivovaných učitelů.

Při této příležitosti bych chtěl vyjádřit svůj hluboký obdiv a poděkování všem našim pedagogům. Spolu s rodiči, patří učitelé mezi rozhodující sílu, která formuje budoucnost mladého člověka, jehož výchova je jim svěřena.

Poděkování jim právem náleží, a to nejenom v tento sváteční den.