Úspěchy v biologii nekončí!

Radka KrálováAktuality, Biologie

Další letošní úspěch našich žáků v biologii nás čekal dne 25. 5. 2018. Na gymnáziu v Sokolově
se konalo krajské kolo Biologické olympiády kategorie D (žáci prim a sekund NG a
odpovídající ročníky ZŠ). Sestry Mirka a Veronika Plevné ze 2.A se rovným počtem
získaných bodů podělily o první místo. Neztratila se ani Eliška Procházková ze 2.B, která
obsadila 5. místo.
Všem moc blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.