Vyhlášení ředitelského volna pro žáky Gymnázia Cheb

Kočvara JaroslavAktuality

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel Gymnázia Cheb, příspěvková organizace volno pro žáky a to ve dnech pondělí 23. – středa 25. 10. 2017 (důvodem je plánovaná revize a opravy v tělovýchovném areálu školy, opravy a revize elektroinstalace v pavilonu A, B a C).
Záměr je v souladu s § 24, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.