Významný sponzorský dar pro Gymnázium Cheb

Hazi JosefAktuality

Absolvent Gymnázia Cheb Ing. Štěpán Trojánek se rozhodl i v této nelehké krizové době věnovat větší finanční příspěvek do Nadačního fondu školy. Vedení gymnázia si velice váží tohoto gesta našeho bývalého studenta a děkuje za tak významný sponzorský dar. Pedagogy školy však ještě více velice potěšila slova pana Ing. Trojánka, která napsal v mailu adresovanému několika jeho bývalým učitelům. Dovolujeme si z dopisu citovat:

„Musím říct, že jsem velmi vděčný za vzdělání, které jsem na gymnáziu dostal a zejména za obecné principy, které nám byly vštípeny. Na vysoké škole jsem velmi ocenil, že jsme byli vedeni k tomu, že mít relevantní dotaz v hodině není na škodu. Pamatuji si, že v prvním ročníku jsme byli téměř jenom já a moje spolužačka z Chebu Tereza Hercigová schopni s kantory takto komunikovat. Ocenil jsem taktéž, co jsme se naučili v rámci volitelných předmětů anebo i IT, což mi dalo relativní výhodu k mým vrstevníkům z jiných škol a dodnes z toho čerpám. Požadavky na naši maturitu zejména z českého jazyka nepřestávají moje okolí udivovat.

Pane profesore Hazi, matematika samozřejmě patřila k mým nejoblíbenějším předmětům a byť jsem již spoustu věcí zapomněl, minimálně na vysoké škole jsem znalosti zúročil. Pracoval jsem během studií i na katedře matematiky jako pomocná vědecká síla. Během studia na obchodní fakultě ve Vancouveru jsem pocítil rozdíl v úrovni vzdělávání v matematice u nás a v Severní Americe (mimo matematické obory samozřejmě). Připadal jsem si tam trochu jako takový ten archetyp chytrolína „z Moskvy“, který se objevuje v americké kultuře.

Rád také vzpomínám na paní Švecovou a pány Kubína, Kokoreva a Stracha. Můj dík patří i jim! Konkrétně díky úsilí paní Švecové i mimo vyučovací hodiny jsem, ač z němčinářské třídy, odmaturoval z Aj a to mi otevřelo mnoho možností do budoucna ať už ve studiu v zahraničí, nebo teď v práci, kdy běžně komunikuji se zahraničními obch. partnery. Mimoškolní aktivity pana Kokoreva byly formující pro můj přehled v IT i např. pro můj hudební vkus. I díky panu Kubínovi se dnes lépe orientuji ve světě financí a investic.

Přeji vám všem hodně zdraví a díky za to, co děláte, protože to děláte všichni dobře. A někdo vám poděkovat musí.“